main logo

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01277
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 4 mis.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
25 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
15 Jan 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Uned DNI yn uned gyfunol ar gyfer y Diploma Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol a’r Diploma Rhyngwladol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Diben yr Uned hon yw i ddysgwyr gwblhau aseiniad a fydd yn asesu’r modd y gwnaeth y dysgwyr gymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd o’u hastudiaethau o Unedau A/IA, B/IB ac C/IC o faes llafur y Diploma Cenedlaethol/Rhyngwladol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol mewn lleoliad galwedigaethol.

Nod yr aseiniad yw i ddysgwyr gynnal adolygiad o’r trefniadau ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch mewn gweithle a chynhyrchu argymhellion cyfiawn a chymesur i wella perfformiad iechyd a diogelwch.

Bydd angen i ddysgwyr arddangos eu dealltwriaeth o swyddogaeth ymarferydd iechyd a diogelwch a meithrin ymateb cymesur i risg.
Aseiniad Yn y gwaith. 8000 i 12000 o eiriau. Wedi’i gyflwyno’n ddigidol yn uniongyrchol i NEBOSH trwy ddolen.
Mae’n rhaid i’r dysgwr fod wedi cwblhau Unedau A,B a C o Ddiploma Cenedlaethol NEBOSH (manyleb maes llafur 2015). Mae’n rhaid i’r dysgwr fod wedi cofrestru gyda NEBOSH cyn mis Tachwedd 2021.
Gweithiwr proffesiynol iechyd a diogelwch.
£480

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?