main logo

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01276
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 16 wythnos: 1pm – 6pm. Ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau.Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
09 Apr 2024
Dyddiad Gorffen
02 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Genedlaethol NEBOSH o safon uwch na Thystysgrif Genedlaethol NEBOSH.

Astudir yr unedau canlynol:-
• Uned A: Rheoli iechyd a diogelwch.
• Uned B: Cyfryngau peryglus yn y gweithle.
• Uned C: Y gweithle ac offer gwaith.
• Uned D: Cymhwyso damcaniaeth ac arferion iechyd a diogelwch.
Cynhelir yr asesu trwy gyfuniad o aseiniadau ac arholiadau.

Cwblheir yr aseiniad (Uned D) ar ddiwedd y cwrs pan fydd yr ymgeisydd yn adolygu perfformiad iechyd a diogelwch sefydliad ac yn llunio cynllun gweithredu wedi’i gyfiawnhau i wella perfformiad.

Mae cyfanswm o dri arholiad ysgrifenedig (Uned A, B ac C).

Bydd myfyrwyr sy’n llwyddo i basio Diploma Genedlaethol NEBOSH yn bodloni’r gofynion academaidd ar gyfer dilyniant i Aelodaeth Siartredig IOSH.
Unrhyw gymhwyster NEBOSH Lefel 3
MSc mewn Arferion Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.
£1700
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?