main logo

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01274
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Rhan Amser, 8 wythnos. Mae’n rhedeg ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener o 9.30am tan 4.30pm. Gallwch fynychu naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu pa un sydd orau gennych chi.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
10 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
08 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Yn addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a'r rhai sy'n dymuno dod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae'r Uned hon yn rhan o gymhwyster Tystysgrif Gyffredinol llawn NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae'n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut i reoli'r risgiau a achosir ganddyn nhw.

Cynnwys Maes Llafur Uned NG2

Elfen 5: Iechyd corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol.
Elfen 7: Cyfryngau cemegol a biolegol.
Elfen 8: Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd yr ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg didigol o fewn rhan o’r gweithle o’u dewis nhw.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiadau yn y gweithle yn helpu gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd ym maes iechyd a diogelwch.
£547.50

Am ddyddiadau’r cwrs cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?