main logo

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01274
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 8 diwrnod. Gallwch fynd naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu ar eich dewis.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
10 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
08 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut I reoli’r risgiau.

Cynnwys maes llafur Uned NG2.

Elfen 5: Iechyd Corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol.
Elfen 7: Asiantau cemegol a biolegol.
Elfen 8: Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer Gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg mewn rhan o weithle o’u dewis.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£547.50

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?