main logo

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01273
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 6 wythnos. Mae’n cael ei gynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener o 9.30pm tan 4.30pm. Gallwch fynd naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu ar eich dewis.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
24 Apr 2024
Dyddiad Gorffen
24 May 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut i reoli’r risgiau.

Cynnwys maes llafur Uned NG1.

Elfen 1: Pam ddylen ni reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Elfen 2: Sut mae systemau rheoli iechyd a diogelwch yn gweithio a sut maen nhw’n edrych.
Elfen 3: Rheoli risg - deall pobl a phrosesau.
Elfen 4: Monitro a mesur iechyd a diogelwch.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 24 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiadau yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£547.50

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?