main logo

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01249
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos. Bob dydd Llun 9.30am tan 3.30pm.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
19 Feb 2024
Dyddiad Gorffen
24 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Sylfeini rheoli iechyd a diogelwch adeiladu.
Gwella diwylliant iechyd a diogelwch ac asesu risg.
Rheoli newid a gweithdrefnau.
Cloddio.
Dymchwel.
Cyfarpar a cherbydau symudol.
Gweithio o uchder.
Iechyd cyhyrysgerbydol a chodi a chario eitemau trymion.
Offer Gwaith.
Trydan.
Tân.
Cyfryngau cemegol a biolegol.
Iechyd corfforol a seicolegol.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 48 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Dim.
Arbenigwr iechyd a diogelwch adeiladu.
£1120

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?