main logo

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01248
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos. Cynhelir y cwrs ar Ddydd Llun o 9.30am tan 3.30pm.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
11 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
08 Jan 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs


Sylfeini rheoli iechyd a diogelwch adeiladu.
Gwella diwylliant iechyd a diogelwch ac asesu risg.
Rheoli newid a gweithdrefnau.
Cloddio.
Dymchwel.
Cyfarpar a cherbydau symudol.
Gweithio o uchder.
Iechyd cyhyrysgerbydol a thrin llwythi.
Offer gwaith.
Trydan.
Tân.
Cyfryngau cemegol a biolegol.
Iechyd corfforol a seicolegol
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd yr ymgeiswyr yn cwblhau arholiad llyfr agored 24 awr digidol. Gellir gwneud hyn adref neu yn y gwaith.
Dim
£1120

01978 267421 / steve.mason@cambria.ac.uk.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?