Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01245
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 9 wythnos. 1pm-5pm. Bob dydd Gwener.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
17 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
26 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

●Rheoli diogelwch tân.
●Egwyddorion tân a ffrwydradau.
●Dulliau rheoli a ffynonellau tanwydd, ocsigen a thanio.
●Diogelu adeiladau rhag tân.
●Diogelwch pobl mewn achos o dân.
●Asesiad risg diogelwch tân
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 5 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Dim
Arbenigwr diogelwch tân.
£750

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost