main logo

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01245
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 9 wythnos. 9.30am to 1.30pm. Bob dydd Gwener.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
15 Mar 2024
Dyddiad Gorffen
24 May 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

●Rheoli diogelwch tân.
●Egwyddorion tân a ffrwydradau.
●Dulliau rheoli a ffynonellau tanwydd, ocsigen a thanio.
●Diogelu adeiladau rhag tân.
●Diogelwch pobl mewn achos o dân.
●Asesiad risg diogelwch tân
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 5 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Dim
Arbenigwr diogelwch tân.
£775

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?