Diploma NEBOSH Uned ND2

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01241
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos. Ar Ddydd Mawrth, 9.30am tan 4pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
06 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
07 Nov 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn gallu cynghori'r sefydliad ar ystod o faterion/peryglon iechyd cyffredin yn y gweithle. Byddwch yn gallu cynnig dulliau addas ar gyfer sut i asesu a rheoli’r materion/peryglon hyn yn ogystal â nodi’r dyletswyddau cyfreithlon sy’n gysylltiedig â nhw. Bydd y pynciau yn cynnwys:

●Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chydraddoldeb yn y gweithle.
●Salwch meddwl (hyd at Safonau Rheoli Straen HSE)
●Llesiant.
●Trais yn y gweithle.
●Gweithio ar eich pen eich hun.
●Gwyliadwriaeth Iechyd.
●Gwyliadwriaeth Feddygol.
●Polisi alcohol a chyffuriau.
●Sylweddau peryglus/monitro.
●Epidemioleg a thocsicoleg.
●Asbestos.
●Awyru.
●Offer Diogelu Personol.
●Cyfryngau biolegol.
●Sŵn a dirgryniad.
●Ymbelydredd.
●Iechyd cyhyrysgerbydol.
●Tymheredd yn y gweithle.
●Trefniadau Llesiant.
Asesiad digidol. Arholiad Llyfr Agored. Oddeutu 40 awr. Astudiaeth achos (efelychiad yn unig).
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH neu Dystysgrif Adeiladu NEBOSH.
Gweithiwr proffesiynol iechyd a diogelwch.
£1,700

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost