main logo

Diploma NEBOSH Uned ND2

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01241
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos. Ar Ddydd Mawrth, 9.30am tan 4pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
06 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
07 Nov 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn gallu cynghori'r sefydliad ar ystod o faterion/peryglon iechyd cyffredin yn y gweithle. Byddwch yn gallu cynnig dulliau addas ar gyfer sut i asesu a rheoli’r materion/peryglon hyn yn ogystal â nodi’r dyletswyddau cyfreithlon sy’n gysylltiedig â nhw. Bydd y pynciau yn cynnwys:

●Gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chydraddoldeb yn y gweithle.
●Salwch meddwl (hyd at Safonau Rheoli Straen HSE)
●Llesiant.
●Trais yn y gweithle.
●Gweithio ar eich pen eich hun.
●Gwyliadwriaeth Iechyd.
●Gwyliadwriaeth Feddygol.
●Polisi alcohol a chyffuriau.
●Sylweddau peryglus/monitro.
●Epidemioleg a thocsicoleg.
●Asbestos.
●Awyru.
●Offer Diogelu Personol.
●Cyfryngau biolegol.
●Sŵn a dirgryniad.
●Ymbelydredd.
●Iechyd cyhyrysgerbydol.
●Tymheredd yn y gweithle.
●Trefniadau Llesiant.
Asesiad digidol. Arholiad Llyfr Agored. Oddeutu 40 awr. Astudiaeth achos (efelychiad yn unig).
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH neu Dystysgrif Adeiladu NEBOSH.
Gweithiwr proffesiynol iechyd a diogelwch.
£1,700

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?