Hyfforddiant ac Asesiaud Profwr MOT: Diweddariad Proffesiynol Parhaus

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01358
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 1 Gyda’r Nos 18.00 – 21.00Bydd cyrsiau ar gael ar gais ar sail hyblyg. Bydd gofyn cysylltu â’r coleg i archebu lleoedd.Carl.black@cambria.ac.uk
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Diweddariad Proffesiynol Parhaus (DPP): diweddariadau blynyddol diweddaraf a phrawf ar-lein. Bydd yn rhaid i bob profwr gwblhau rhaglen ddiweddaru flynyddol o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Mae hwn yn ofyniad gorfodol i barhau i brofi cerbydau a bydd yn cael ei reoleiddio gan y DVSA. Bydd methu â chydymffurfio yn atal profwyr rhag parhau i brofi cerbydau.

Bydd yr Asiantaeth Gyrwyr a Safonau Cerbydau (DVSA) yn darparu'r pynciau ar gyfer DPP yn flynyddol

Gofynion:

1. Rhaid i bob profwr allu dangos tystiolaeth ddogfennol o 3 awr o DPP proffesiynol y flwyddyn
2. Cwblhau prawf ar-lein
Cyflwyno’r cwrs, trafodaethau grŵp a chwblhau prawf ar-lein

Bydd y coleg yn darparu tystysgrif i ddangos y DPP 3 awr a chwblhau prawf
Ar gyfer diweddaru blynyddol profwyr MOT cerbydau yn unig
Parhau i brofi o fewn y diwydiant moduron ar gyfer y dosbarthiadau o gerbydau a gymerir
£95.00
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost