main logo

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01026
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 8 diwrnod. 9.30am tan 4.30pm. Rhyddhau o’r gwaith am gyfnodau bloc
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
11 Oct 2023
Dyddiad Gorffen
08 Dec 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut I reoli’r risgiau.

Cynnwys maes llafur Uned NG2.

Elfen 5: Iechyd Corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol.
Elfen 7: Asiantau cemegol a biolegol.
Elfen 8: Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer Gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg mewn rhan o weithle o’u dewis.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£547.50

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?