main logo

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00385
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
06 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau gwasanaethu ac atgyweirio ac mae hefyd yn briodol i'r rhai sy'n dilyn rhaglenni Prentisiaeth Fodern Sylfaenol. Byddwch yn dysgu am systemau injan (tanwydd, oeri, tanio, aer a gwacáu), siasi (llywio, hongiad, breciau ac olwynion a theiars), trosglwyddo (cydiwr, blwch gêr a gyriant terfynol), systemau trydanol (batri, cychwyn, gwefru a goleuo) ac Iechyd a Diogelwch.

Disgwylir I ddysgwyr nad ydynt wedi cyflawni gradd C/4 mewn TGAU Mathemateg a Saesneg fynychu sesiynau I gefnogi hyn yn ychwanegol at eu rhaglen alwedigaethol
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd
gwaith realistig. Bydd gwybodaeth yn cael ei phrofi drwy aseiniadau
ysgrifenedig byr a chwestiynau ag atebion amlddewis. Cynhelir asesiadau
ymarferol yn ystod gweithgareddau gweithdy.
Cwblhau cymhwyster Lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus.
Gwaith yn y diwydiant cerbydau modur. NVQ Lefel 2/3 Technegydd Cerbydau. Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio (Cerbydau Ysgafn) Lefel 3.
Bydd angen prynu offer / gwisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?