main logo

Lefel 2 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00384
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
Dyddiad Dechrau
06 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae ein Diploma Cyfryngau Creadigol yn cynnig rhaglen astudio amlddisgyblaethol sy'n seiliedig ar ymarfer, a fydd yn herio ac yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i'n cwrs Lefel 3.

Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol niferus yn ystod y Bŵt-Camp cychwynnol ac yn gweithio drwy 7 uned graidd cyn arbenigo yn y maes astudio o'ch dewis chi, fel gwneud ffilmiau, golygu fideo, ysgrifennu sgriptiau, creu cynnwys, animeiddio, ffotograffiaeth, dylunio gemau, darlunio digidol, dylunio graffeg, datblygu apiau, cyfryngau print digidol neu gynhyrchu sain.

Byddwch yn creu cyfryngau ystyrlon ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd ar draws llwyfannau niferus, gan ddefnyddio ein hystafell sgrin werdd, stiwdio ffilm, stiwdio ffotograffiaeth, ardal animeiddio ac ystafell radio.

Byddwch hefyd yn gweithio yn ein stiwdios Mac gan ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?
Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfryngau, fel ffotograffiaeth, ffilm, animeiddio, graffeg a dylunio gêmau, ond gydag ychydig iawn o brofiad yn y maes pwnc, efallai mai dyma'r dechrau cywir i chi. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu sgiliau cyfryngau creadigol. Nid oes angen profiad blaenorol o'r cyfryngau arnoch ond mae diddordeb yn y cyfryngau yn hanfodol. Byddwch yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol wrth wneud rhywbeth yr ydych yn ei fwynhau'n fawr ac yn magu eich hyder wrth weithio ym maes eang y Cyfryngau Creadigol.

Beth fydda i'n ei astudio?
Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ddiwydiant y cyfryngau ac yn eich galluogi i ganolbwyntio ar faes arbenigol yn dilyn cyflwyniad cychwynnol i ystod eang o ddisgyblaethau. Ar hyn o bryd, y pynciau astudio yw gwneud ffilmiau, golygu fideo, ysgrifennu sgriptiau, creu cynnwys, animeiddio, ffotograffiaeth, dylunio gêmau, darlunio digidol, dylunio graffeg, datblygu apiau, cyfryngau print digidol a chynhyrchu sain

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn ennill y canlynol UAL Lefel 2 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol
Dyma gymhwyster sy’n seiliedig ar waith cwrs, felly nid oes arholiadau ffurfiol.
Bydd yn cael eich asesu trwy gydol y flwyddyn gan ddefnyddio gofynion mynediad gosod y byddwch yn cael eu gweld cyn dechrau pob uned.
4 TGAU graddau A*-D neu 9-3 ar gyfer TGAU Saesneg,
Ar gyfer dysgwyr sy’n symud ymlaen, mae gofyn am gwblhau cymhwyster Lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac fe allai eich galluogi I symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Fe allech symud ymlaen i’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Lefel 3 neu gael swydd lefel mynediad yn y Diwydiant Cyfryngau
Efallai bydd angen prynu offer a / neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?