Lefel 2 mewn Blodeuwriaeth

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00259
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Blodeuwriaeth
Dyddiad Dechrau
06 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr creadigol sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa mewn blodeuwriaeth. Mae’r cwrs yn cynnwys ystod o sgiliau blodeuwriaeth sy’n hanfodol i’r diwydiant blodeuwriaeth, gan gynnwys dyluniadau fel clymu, gosod blodau ar gyfer angladdau a phriodasau. Byddwch hefyd yn cael cipolwg ar enwau botanegol blodau a phlanhigion, yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant a pha sefydliadau sy’n cefnogi gwerthwyr blodau heddiw. Fel rhan o’r cwrs bydd y myfyrwyr yn mynd ar deithiau ac ymweliadau addysgol diddorol, a phrofiad gwaith.

Mae myfyrwyr yn cael defnyddio cyfleusterau safon uchel, gweithdai ymarferol gydag offer da ynddynt ac adnoddau helaeth ar-lein. Bydd y myfyrwyr yn cael amrywiaeth eang o flodau ffres, cyffredin ac anarferol, deiliach a manion cyffredin fel rhan o’u cwrs.

Bydd dysgu mor hwyliog â phosibl a byddwch yn dysgu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys darlithoedd a gwaith ymarferol, a byddwch yn defnyddio ystod o dechnoleg dysgu fodern.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r rhaglen a byddwn yn gweithio gyda chi i wella’ch sgiliau llythrennedd a rhifedd, yn ogystal â rhoi cyfle i chi ailsefyll TGAU Saesneg a Mathemateg , lle bo hynny’n berthnasol.
Bydd y cwrs yn cael ei asesu trwy arholiad ac asesiad aseiniad synoptig dan reolaeth. Byddwch yn cymryd rhan mewn nifer o ffug-arholiadau ac asesiadau trwy gydol y rhaglen, yn ogystal ag asesiadau ymarfer anffurfiol i’ch helpu chi ddysgu cynnwys y cwrs yn effeithiol.

Byddwch hefyd yn treulio cyfnod ar leoliad profiad gwaith allanol yn y diwydiant Blodeuwriaeth.

Gall Saesneg a Mathemateg olygu sefyll arholiadau.
4 TGAU gradd D/3 neu uwch, gan gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Rhifedd neu Wyddoniaeth
neu
Diploma Lefel 1 mewn Blodeuwriaeth (yn amodol ar fodloni’r meini prawf)

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Bydd gennych chi ragor o ddewisiadau os oes gennych chi raddau da, a gallai hynny arwain at gael mynediad i gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen i gwrs AB Lefel 3 neu Brentisiaeth Lefel 3 yn y Gwaith mewn Blodeuwriaeth.

Nod y cwrs yw cynorthwyo dysgwyr i gael gwaith fel gwerthwr masnachol blodau mewn busnes Blodeuwriaeth. Dylai myfyrwyr llwyddiannus ystyried gwella eu rhagolygon cyflogaeth drwy ddatblygu sgiliau dylunio a goruchwylio uwch.
Efallai bydd angen prynu offer a / neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost