main logo

Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00257
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feithrin sgiliau lefel uwch mewn gwasanaethu a thrwsio a hefyd mae’n addas i’r rhai sy’n astudio rhaglenni Prentisiaeth Fodern. Byddwch yn dysgu sut i wneud diagnosis o ddiffygion mwy cymhleth, atgyweirio unedau mawr, a dysgu am weithdrefnau profi ac atgyweirio systemau injan, siasis, trawsyriannau a systemau trydanol.
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith realistig. Byddwn yn profi gwybodaeth drwy aseiniadau ysgrifenedig byr a chwestiynau gydag atebion amlddewis. Bydd asesiadau ymarferol yn cael eu cynnal yn ystod gweithgareddau yn y gweithdy.
Wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Cyflogaeth yn y diwydiant Cerbydau Modur
Symud ymlaen i Reoli Proffesiynol yn y Diwydiant Modur neu Lefel 4.
Prentisiaeth uwch yn y diwydiant modur.
Gradd Sylfaen yn y brifysgol.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?