Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur - BR

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00333
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feithrin eich sgiliau gwasanaethu a thrwsio ac mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai sy’n dilyn rhaglenni Prentisiaeth Fodern. Byddwch yn dysgu sut i ganfod namau mwy cymhleth a thrwsio prif unedau, a byddwch yn dysgu gweithdrefnau profi ac atgyweirio ar gyfer systemau injan, ffrâm, trawsyriant a systemau trydanol.
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd
gwaith realistig. Bydd gwybodaeth yn cael ei phrofi drwy aseiniadau
ysgrifenedig byr a chwestiynau ag atebion amlddewis. Cynhelir asesiadau
ymarferol yn ystod gweithgareddau gweithdy.
Cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus
Gwaith yn y diwydiant cerbydau modur.
Symud ymlaen at Reolaeth Broffesiynol yn y Diwydiant Modur neu Lefel 4.
Prentisiaeth uwch yn y diwydiant modur.
Cwrs Gradd Sylfaen yn y brifysgol.
Bydd angen prynu offer / gwisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost