Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00250
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs 1 flwyddyn llawn amser a gynhelir dros 3 diwrnod yr wythnos.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cwrs hwn ei lunio ar gyfer y rhai hynny sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Drydanol/Electronig, Peirianneg Awyrofod neu Beirianneg Weithgynhyrchu, neu barhau gyda’u hastudiaethau mewn addysg uwch.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cwblhau:
1. Diploma Lefel 2 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (PEO)
- Ffitio Mainc
-CAD
- Argraffu 3D
- Electroneg
- Iechyd a Diogelwch
- Gweithio’n effeithlon ac yn effeithiol
- Cyfathrebiad Gwybodaeth Dechnegol

2. Gwobr Lefel 3 BTEC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch
- Mathemateg
- Lluniadu Peirianyddol
-Egwyddorion Trydanol ac Electronig
- Iechyd a Diogelwch yn y gweithle Peirianneg
- Egwyddorion Mecanyddol
- Roboteg Ddiwydiannol

3. Byddwch hefyd yn cwblhau cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Llythrennedd Digidol a Chyfathrebiadau.
Byddwn yn asesu pob uned a modiwl y cwrs hwn trwy aseiniadau damcaniaethol ac ymarferol.
5 TGAU ar radd A*-C / 9-4 gan gynnwys Saesneg laith neu Gymraeg (laith 1af), Gwyddoniaeth a Mathemateg (Mathemateg Haen Uwch yn fuddiol). Byddwn hefyd yn derbyn cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus gyda TGAU mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg neu Gymraeg (Iaith 1af) gradd A*-C / 9-4.

I’r rhai sydd wedi cyflawni D/3 (neu Radd D /3 gyfatebol mewn Saesneg) mewn TGAU Saesneg Iaith ac sydd â’r holl ofynion mynediad eraill, efallai y cewch eich derbyn ar y rhaglen yn ôl ein disgresiwn. Fodd bynnag, byddai disgwyl I chi fynychu sesiynau Saesneg Iaith ychwanegol ar ben eich rhaglen ac ailsefyll eich TGAU yn y coleg.

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog I wneud y gorau y gallwch yn eich arholiadau. Gorau oll fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych, ac efallai y byddwch yn cael mynediad I gwrs lefel uwch.
– Prentisiaeth Peirianneg / Gweithgynhyrchu

– Mynd ymlaen i gwrs Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 am flwyddyn arall o astudio, lle byddwch yn cwblhau 120 credyd arall o unedau BTEC. Mae enghreifftiau o unedau’n cynnwys Mathemateg Bellach, Egwyddorion Mecanyddol Pellach, Egwyddorion Trydanol/Electronig Pellach, Prosiect Peirianneg, Electroneg ac Astudiaethau Busnes Peirianneg, ymhlith eraill

– Bydd cwblhau’r Diploma Estynedig yn cefnogi dilyniant tuag at fynd i Addysg Uwch lawn amser (Prifysgol).
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost