main logo

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn (Gyda’r Nos)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00787
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 6pm – 9pm 35 wythnos ar nos Iau.
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
21 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant sgiliau cerbydau modur, asesiad a phrofi gwybodaeth. Bydd myfyrwyr yn cwblhau’r unedau canlynol:

Unedau Gorfodol (Pob un)
Cyfrannu at lanweithdra yn y gweithle.
Sicrhau bod eich gweithredoedd chi yn lleihau risgiau i iechyd a diogelwch.
Meithrin perthnaseddau gweithio cadarnhaol.
Gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar gerbydau.
Tynnu ac amnewid unedau a chydrannau peiriannau.
Tynnu ac amnewid unedau a chydrannau trydanol ategol.
Tynnu ac amnewid unedau a chydrannau’r siasis.
Tynnu ac amnewid unedau a chydrannau system gyrru a thrawsyriant cerbydau.
Bydd gweithgarwch ymarferol yn cael ei asesu mewn amgylchedd garej/gweithdy realistig. Bydd gwybodaeth yn cael ei brofi drwy ateb cwestiynau aml-ddewis ar gyfrifiadur ac aseiniadau.
Mae gofyn bod gan fyfyrwyr sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da.

Mae hon yn rhaglen garlam – bydd gofyn i ddysgwyr ddangos bod ganddynt unai wybodaeth gefndir neu flaenorol o sgiliau peirianneg cerbydau modur neu eu bod yn gweithio yn y diwydiant.
Gwaith yn y Diwydiant Cerbydau Modur. Symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3.
£495
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?