main logo

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA60406
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod. Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn darparu ymgeiswyr gyda’r wybodaeth i raddnodi taenwr er mwyn chwistrellu yn gyfreithlon ac yn ddiogel heb achosi risg iddyn nhw eu hunain, pobl eraill, na’r amgylchedd. Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sy’n defnyddio chwistrellwyr bŵm o gefn tractor, ac yn cymryd yn ganiataol fod ymgeiswyr yn gallu gyrru a defnyddio tractor neu brif symudwr (e.e. beic cwad).

Pynciau Dan Sylw:
• Paratoi’r taenwr
• Graddnodi’r taenwr
• Gweithredu’r taenwr
• Peryglon posibl i eraill, yr amgylchedd, ac ardaloedd heb eu targedu
• Cynnal a chadw dyddiol a chyffredinol
• Glanhau’r cyfarpar
Asesiad ymarferol un i un a gynhelir ar ddiwrnod ar wahân i’r hyfforddiant
Yn gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol. Mae’r ymgeiswyr yn gallu gyrru a defnyddio tractor neu brif symudwr (e.e. beic cwad). Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n gofyn am asesiad ar gyfer PA2 fod â Thystysgrif PA1.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol
£380

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?