main logo

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16305
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod o hyfforddiant ac oddeutu awr a hanner ar gyfer yr asesiad NPTC ar ddiwrnod arall.
I gael dyddiadau’r cwrs, ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 007
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl i ymgeiswyr am ddyfeisiau llaw. Bydd yn sicrhau bod ymgeiswyr yn gallu graddnodi er mwyn chwistrellu’n gyfreithlon, yn ddiogel, a heb beryglu eu hunain, pobl eraill, na’r amgylchedd.

Pynciau Dan Sylw
• Paratoi dyfeisiau llaw
• Graddnodi a gweithredu’r ddyfais
• Peryglon posibl i eraill, yr amgylchedd, ac ardaloedd heb eu targedu
• Cynnal a chadw dyddiol a chyffredinol
• Glanhau’r cyfarpar
Asesiad ymarferol un i un gydag arholwr NPTC a gynhelir ar ddiwrnod ar wahân i ddiwrnod yr hyfforddiant
Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n gofyn am asesiad ar gyfer PA6 fod â Thystysgrif PA1. Gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol
£270
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?