main logo

Diploma L3 YMCA mewn Tylino ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14724
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs rhan-amser sy’n cael ei gyflwyno gydag ymagwedd gyfunol (wyneb yn wyneb ac ar-lein) gyda dyddiadau i’w cadarnhau.
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
18 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
11 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol sydd eu hangen i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon, gan gynnwys:

● Hanfodion Anatomi
● Rheoli Ffordd o Fyw ac Ymwybyddiaeth Iechyd
● Anatomeg a Ffisioleg Bellach ar gyfer Tylino Perfformiadau Chwaraeon
● Arferion proffesiynol tylino chwaraeon
● Egwyddorion diffygiad meinwe meddal
● Asesu cleientiaid a chynllunio triniaeth
● Cymhwyso tylino perfformiadau chwaraeon
● Darparu cyngor gofal ôl-driniaeth

Byddwch chi’n datblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth tylino ar gyfer paratoi a gwella ar ôl gweithgareddau egnïol.
Mae amrywiaeth o ddulliau asesu’n cael eu cynnwys ar y cwrs hwn, gan gynnwys cwblhau llyfrau gwaith, taflenni gwaith a dwy sesiwn driniaeth wedi’i harsylwi.
Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn, bod yn ddigon ffit i dylino a gallu cyfathrebu gyda chleientiaid.
Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond byddai dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg a thylino’n fuddiol.
Mae’r cymhwyster hwn yn canolbwyntio ar y rhai sy’n bwriadu cael swydd fel therapydd tylino chwaraeon, yn gweithio gyda’r cyhoedd ac athletwyr.
Mae Diploma Lefel 3 YMCA mewn Tylino Perfformiadau Chwaraeon yn ofyniad cyn mynediad ar gyfer Tystysgrif Lefel 4 YMCA mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Diffygiad Meinwe Meddal). Mae angen cymhwyster Lefel 4 ar gyfer cydnabyddiaeth diwydiant fel therapydd tylino chwaraeon.
£612
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?