main logo

YMCA Lefel 3 Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13251
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs rhan-amser yw hwn a gyflwynir gyda dull cyfunol (wyneb yn wyneb ac ar-lein) gyda’r dyddiadau i’w cadarnhau.
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
12 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Os ydych chi am gychwyn ar yrfa gyffrous a gwerth chweil yn y diwydiant ffitrwydd, mae eich taith yn dechrau yma gyda'r Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol wedi'i gynllunio i’ch darparu gyda'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar ddysgwyr i weithio gydag unigolion a grwpiau o gleientiaid mewn lleoliad hyfforddiant personol. Mae cyflawni'r cymhwyster hwn yn darparu mynediad i'r Gofrestr y Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol (REP) ar lefel

Beth mae'r cymhwyster hwn yn ei gynnwys?
Mae'r cymhwyster hwn yn gysylltiedig â Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Hyfforddi Ymarfer Corff a Ffitrwydd.
Bydd dysgwyr yn cwblhau'r unedau canlynol:
- Anatomeg a ffisioleg ar gyfer gweithwyr ymarfer corff a ffitrwydd proffesiynol
- Sgrinio iechyd, haenu risg a chwmpas ymarfer corff
- Maeth ar gyfer gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff
- Ymgynghori ac asesu ar gyfer hyfforddiant personol
- Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant personol
- Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant awyr agored
- Synnwyr busnes ar gyfer gweithwyr iechyd a ffitrwydd proffesiynol

Ar y cwrs hwn byddwch yn elwa o hyfforddiant wyneb yn wyneb a ddarperir gan weithwyr ffitrwydd proffesiynol sydd â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad. Mae’r dysgwyr hefyd yn elwa o gael mynediad i gyfleuster ffitrwydd modern a chyfredol yn Lifestyle Fitness sy'n darparu amgylchedd gwych i ennill profiad a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith cyflogedig.
Mae dau ddull asesu. Byddwch yn cwblhau gweithlyfrau ar gyfer yr unedau sy’n seiliedig ar wybodaeth a chynhelir asesiad ymarferol terfynol pan fyddwch yn cael eich arsylwi yn cynnal ymgynghoriad â chleient ac yn hyfforddi ymarfer corff yn y gampfa.
Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd

Sylwch fod elfen ymarferol i’r cwrs.
Mae hwn yn gymhwyster sy’n cael ei adnabod yn genedlaethol sy’n helpu i hybu rhagolygon gyrfa dysgwyr trwy roi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth iddynt y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
Mae cyfleoedd symud ymlaen yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd ar lefel canolradd ac uwch.
£384
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?