main logo

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16876
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 2 Ddiwrnod9.30 – 17.00
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch, Cadwraeth, Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd
Dyddiad Dechrau
25 Oct 2023
Dyddiad Gorffen
26 Oct 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer Rheolwyr yw darparu trosolwg strategol a gweithredol o gynaliadwyedd amgylcheddol i reolwyr a goruchwylwyr gan ei fod yn effeithio ar eu diwydiant a’u hardal waith penodol.

Mae'r cwrs yn ymdrin â dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r cyfyngiadau strategol mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn eu cyflwyno i sefydliadau; pwysigrwydd effeithlonrwydd adnoddau; effaith cynaliadwyedd amgylcheddol ar y gadwyn werth; effeithiau llygredd, deddfwriaeth atal, rheoli ac amgylcheddol mewn sefydliadau; a sut mae gweithwyr yn cynorthwyo cynaliadwyedd amgylcheddol.


1. Bydd gan y dysgwr gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif beryglon a chyfleoedd amgylcheddol ac economaidd

2. Bydd gan y dysgwr wybodaeth a dealltwriaeth o oblygiadau cydymffurfiaeth â’r hyn sy’n sbarduno newid mewn busnes

3. Bydd gan y dysgwr gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif ddylanwadau posibl ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd

4. Bydd gan y dysgwr gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut i wella perfformiad amgylcheddol

5. Bydd y dysgwr yn gallu gwerthuso’r hyn sy’n sbarduno newid yn ogystal â’r hyn sy’n ei rwystro

6. Bydd y dysgwr yn gallu defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o ddata gwaelodlin er mwyn monitro a gwella perfformiad

7. Bydd y dysgwr yn defnyddio gwybodaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol ar draws y gadwyn gwerth

8. Bydd y dysgwr yn dangos pwysigrwydd gweithredu effeithlonrwydd adnoddau

9. Bydd y dysgwr yn dangos sut y gall gweithwyr wella eu perfformiad amgylcheddol
Bydd y cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer Rheolwyr yn cael ei asesu trwy brawf aml ddewis ar-lein sy’n cynnwys 20 cwestiwn.

Bydd y prawf hwn yn cael ei gynnal trwy borth asesu’r IEMA. Bydd dolen yn cael ei hanfon at ymgeiswyr ar ôl iddynt gofrestru ar gyfer yr asesiad.
Dim
Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr ar draws bob sector. Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i’r cwrs.

● Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol
Neu
● Tystysgrif Sylfaen mewn Rheolaeth Amgylcheddol
£296
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?