main logo

Cwrs Canolradd Monobrintio

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16771
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Ar ddydd Sadwrn 10am – 4pm
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
30 Mar 2024
Dyddiad Gorffen
27 Apr 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno agwedd newydd at y dull arluniol o wneud printiau mono.

Bydd y cwrs 4 diwrnod yn mynd â myfyrwyr trwy wahanol ddulliau i wneud printiau.

Byddwn yn defnyddio:
Dull lluniadu llinol
Y dull tynnu
Pochoir (stensilio)
Peintio yn uniongyrchol


Byddwn yn edrych ar bob techneg yn unigol trwy gyfuno'r prosesau hyn a byddwn yn creu rhai delweddau anhygoel. Byddwn yn gweithio ar sawl print yn barhaus dros gyfnod y cwrs.

Y nod fydd gorffen y gweithdy gyda chyfres o brintiau gorffenedig.
Amherthnasol
Mae angen rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am wneud printiau.
Gall myfyrwyr barhau â’r technegau a ddysgwyd i wneud rhagor o brintiau.
£180 gan gynnwys deunyddiau.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?