Cyflwyniad i Godio Python

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99685
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos – Dydd Mawrth – 18:00 – 21:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
09 Apr 2024
Dyddiad Gorffen
18 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu sut i godio? Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhaglennu ac yr hoffech wybod o beth y mae rhaglenni meddalwedd wedi’u gwneud, ond erioed wedi bod yn siŵr lle i ddechrau?

Dyma’r cwrs i CHI!

Nod y cwrs Cyflwyniad i Godio yw eich cyflwyno i gysyniadau sylfaenol datblygu meddalwedd, a’r pŵer sydd ganddynt i helpu i siapio’r amgylcheddau digidol sydd o’n cwmpas bob dydd.

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch yn gallu ysgrifennu rhaglen, ei mireinio, ei phrofi, a’i gweld yn gweithio. Byddwch yn dysgu rheolau iaith rhaglennu a sut i ysgrifennu cod i ddatblygu rhaglen lwyddiannus gan ddefnyddio’r iaith Python.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol oni bai am fod yn gyfarwydd â gweithrediadau safonol cyfrifiadur - dysgwch y sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i gyrraedd eich nodau ac i roi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnoch i lwyddo.
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu sut i godio’n llwyddiannus.
£99 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost