main logo

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP87949
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser..
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
06 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Un ar ddeg o unedau galwedigaethol chwaraeon, ffitrwydd ac awyr agored.

1) Ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
2) Perfformiad chwaraeon ymarferol
3) Perfformiad y meddwl a chwaraeon
4) Y perfformiwr chwaraeon ar waith
5) Hyfforddiant ar gyfer ffitrwydd personol
6) Gweithgareddau chwaraeon blaenllaw
7) Anatomi a ffisioleg
8) Ffordd o fyw a llesiant
9) Cynnal digwyddiadau egnïol a chwaraeon
10) Y diwydiant chwaraeon a hamdden heini
11) Cyflawni prosiect sy’n ymwneud â chwaraeon
12) Dylunio rhaglen
13) Profiad o alldeithiau
14) Gweithgareddau anturus awyr agored ymarferol yn y dŵr


Mae'n ofynnol i ailsefyll unrhyw TGAU Mathemateg a/neu Saesneg nad yw ar hyn o bryd ar radd C/4.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan ar gwrs Efydd Cynllun Dug Caeredin.
Bydd naw uned yn cael eu hasesu’n fewnol trwy aseiniadau rheolaidd, gyda gradd lefel llwyddo, teilyngdod neu ragorol.

Bydd dau uned yn cael eu hasesu’n allanol trwy arholiadau ar-lein
4 TGAU gradd D/3 neu uwch, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) a Mathemateg.

Mae’n rhaid i ddysgwyr sy’n symud ymlaen o gyrsiau lefel 1 lwyddo yn y cymhwyster hwn. Bydd perfformiad ar y cwrs yn cael ei adolygu.

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich canlyniadau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, gallai hynny arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen i Lefel 3 mewn Chwaraeon:
Cyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon ar lefel sylfaen.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offfer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?