Creu Gemau Cyfrifiadurol gan ddefnyddio Unreal Engine 5

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99462
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 14 wythnosAr ddydd Mercher 9:00-12:00 ar ein safle Glannau Dyfrdwy o 01/03/23 tan 17/05/23
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
01 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
17 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi’n hoffi chwarae gemau cyfrifiadur? Ydych chi erioed wedi meddwl sut
maent yn cael eu creu? Hoffech chi ddysgu sut i wneud golygfeydd ar gyfer
lefel mewn gêm cyfrifiadur?

Mae’r cwrs perffaith i chi YMA!

Bydd y cwrs Cyflwyniad i Greu Gemau Cyfrifiadur yn cyflwyno’r wybodaeth
sylfaenol o greu gemau digidol. Nod y cwrs yw dangos y wybodaeth sylfaenol o
greu gemau digidol, rhoi technegau gwahanol ar waith, y technegau y mae’r
rhai ohonom sydd â diddordeb mewn gemau yn eu gweld tro ar ôl tro.

Mae’r meddalwedd yn cael ei defnyddio i greu amgylcheddau 3D, ac mae
hynny yn berthnasol hefyd i bobl neu gwmnïau sydd â diddordeb mewn pethau
fel Rhithrealiti a datblygu Efeilliaid Digidol.

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu defnyddio’r technegau sydd wedi’u harddangos yn rhaglen Unreal Engine 5. Mae Unreal Engine yn feddalwedd am ddim sy’n eiddo i Epic Games. Byddwch yn defnyddio technegau i greu gêm saethu person cyntaf lle y byddwch yn ychwanegu Deallusrwydd Artiffisial i elyn. Byddwch yn dysgu sut i greu bar iechyd chwaraewr, gosod gwrthrychau peryglus sy’n gallu niweidio iechyd y chwaraewr, casglu eitemau casgladwy a llawer o dechnegau creu gemau defnyddiol eraill.

Mae’r gemau adnabyddus sydd wedi’u creu wrth ddefnyddio Unreal Engine 5
yn cynnwys: Fortnite, Yoshi's Crafted World, Hellblade: Senua's Sacrifice, Street Fighter 5, a Star Wars Jedi: Fallen Order. Unreal Engine 5 yw’r
fersiwn diweddaraf o’r feddalwedd hon.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol oni bai am fod yn gyfarwydd â sut
mae cyfrifiadur yn gweithio yn sylfaenol - dewch I ddysgu’r sgiliau technegol
sydd eu hangen arnoch i’ch helpu I greu gêm cyfrifiadur person cyntaf modern.
Asesu parhaus trwy dasgau a monitro gan diwtor
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd.
Bydd y cwrs hwn yn darparu nifer o’r sgiliau angenrheidiol er mwyn eich cynorthwyo chi i gael swydd yn y meysydd cyfryngau creadigol a datblygu gemau.
£99 neu am ddim os ydych yn gymwys I gael cyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid I chi fod dros 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost