Cwrs Dwys Codio Python

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99451
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Pedwar diwrnod ar draws un wythnosGlannau Dyfrdwy Mae-Gw e 9:00-16:00 14/02/202 3 17/02/2023
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
14 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
17 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi wedi bod eisiau dysgu codio erioed? A oes gennych chi ddiddordeb mewn rhaglennu ac eisiau gwybod sut mae cymwysiadau meddalwedd yn cael eu ffurfio, ond erioed wedi bod yn siŵr ble I ddechrau?

Os felly, mae'r cwrs hwn I CHI!

Nod y cwrs Cyflwyniad I Godio yw eich cyflwyno I gysyniadau sylfaenol datblygu meddalwedd, a'r pŵer sydd ganddynt I helpu I lunio'r amgylcheddau digidol sydd o’n cwmpas ni drwy’r adeg o ddydd I ddydd.

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch yn gallu ysgrifennu rhaglen, ei fireinio, ei brofi, a'I weld yn gweithio. Byddwch yn dysgu rheolau iaith raglennu a sut I ysgrifennu cod I ddatblygu rhaglen lwyddiannus gan ddefnyddio iaith Python.

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â sut mae cyfrifiadur yn gweithio - dysgwch y sgiliau technegol sydd arnoch eu hangen I'ch helpu I gyrraedd eich nodau a’ch darparu gyda’r sgiliau a'r offer sydd arnoch eu hangen I lwyddo.

Python yw'r sgil arbenigol y gofynnwyd amdano amlaf ar hysbysebion swyddi yn y diwydiannau digidol, gweithgynhyrchu a chyllid. Dyma oedd y sgil technegol mwyaf dymunol yn 2021. Ffynhonnell - https://aiskills.lightcast.io/
Asesu parhaus drwy dasgau a chael eich monitro gan diwtor
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er y disgwylir i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd.
Mae’r cwrs yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i’ch helpu chi ddysgu sut i godio’n llwyddiannus
£99 neu am ddim os ydych yn gymwys i gael cyllid CDU. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod dros 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost