Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16393
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 7 diwrnod, yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb yn yr Ysgol Fusnes ar ein safle Llaneurgain.Yr amseroedd yw 9.30am – 4pm(4/4/23, 18/4/23, 16/05/23, 07/06/23, 21/06/23, 05/07/23, 18/07/23)
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
04 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Uned 400 Deall Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli

Uned 417 Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle

Uned 405 Datblygu Pobl yn y Gweithle

Uned 334 Deall a Datblygu Perthnasau yn y Gweithle
4 aseiniad ysgrifenedig (pob un yn tua 2,000 o eiriau o hyd), wedi’u gosod gan y Sefydliad Arwain a Rheoli
Cwblhau dadansoddiad anghenion hyfforddi a fydd yn cael ei adolygu gan dîm y cwrs, i benderfynu a ydych chi’n gweithio ar y lefel briodol ar gyfer y cymhwyster.
Cynorthwyo rheolwyr canol newydd neu ddarpar reolwyr i ddatblygu dealltwriaeth well o’u swydd i gynyddu effeithiolrwydd. Rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.
£850

Efallai y bydd Cyllid Cyfrif Dysgu Personol ar gael os ydych chi’n bodloni’r meini prawf (19 oed neu’n hŷn, yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn)

Cysylltwch â enquiries@cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost