CG 2377-77 Archwilio a Phrofi Offer Trydan (PAT)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00364
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod
Adran
Adeiladu, Trydanol, Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae yna 5 deilliant dysgu:

1. Cyfansoddiad Cyfarpar
2. Archwiliad
3. Cyfuno archwilio a phrofi amps
4. Defnyddio offer a chofnodi data
5. Cyfarpar.
Arholiad ar-lein.
Prawf sgiliau ymarferol.
Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Mae disgwyl y bydd ymgeiswyr eisoes yn gyfarwydd â systemau trydanol a pheryglon trydan. Byddai gwybodaeth o’r fath yn amlwg gan y canlynol:

Y rhai sydd wedi mynychu’r cwrs 1 diwrnod Cyflwyniad i Brofi Offer Cludadwy.
Trydanwyr sydd â chymwysterau ffurfiol (G 2330 Lefel 3, NVQ Lefel 3).

Heb dystiolaeth o gymwysterau ffurfiol, rhaid i ymgeiswyr allu dangos gwybodaeth flaenorol ddigonol a phrofiad i sicrhau bod ganddynt y potensial i gyflawni’r cymhwyster.
Cymwysterau electro dechnegol hyd at Lefel 3.
Lefel 3 mewn Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol (BS 7671:2008) 17eg Argraffiad.
Lefel 3 mewn Rheoli Cynnal a chadw Offer Trydanol (2377-32).


Mae’n ofynnol I gynrychiolwyr fod â chymhwyster ‘IEE CoP Gwasanaethu, Archwilio a Phrofi Cyfarpar Trydanol – 4ydd Argraffiad’ gan y bydd hyn yn cynorthwyo yn ystod darpariaeth y cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost