Cyflwyniad i Godio Python

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99364
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnosIâl – Llun – 18:00-21:00 – 20/03/2023 hyd at 19/06/2023
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
20 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
19 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r swyddogaethau a'r gweithrediadau sylfaenol sy'n ymwneud ag AI a dysgu peirianyddol. Byddwch yn edrych ar y syniadau a'r damcaniaethau sylfaenol y tu ôl i ddysgu peirianyddol. Byddwch yn archwilio'r offer a'r technegau AI mwyaf effeithlon sydd ar gael, ac yn archwilio'r ystod o systemau deallus a all ddarparu atebion arloesol i broblemau byd go iawn.

Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol wrth ddylunio AI ac yn archwilio'r strwythurau rhaglennu a ddefnyddir wrth greu rhwydweithiau niwral.

Ar y cwrs byddwch yn dysgu -

• Hanfodion sut i godio gan ddefnyddio Python, sef iaith raglennu gyffredin a ddefnyddir wrth ddatblygu AI a dadansoddi data
• Egwyddorion, effaith, a chymwysiadau systemau AI
• Egwyddorion dysgu peirianyddol, a rhwydweithio niwral
• Pwysigrwydd rheoli data
• Sut i ddylunio, datblygu, profi, a gwerthuso rhaglen AI
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtor
Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â gweithrediadau safonol cyfrifiadur a systemau meddalwedd safonol – fodd bynnag, mae profiad blaenorol â bod yn gyfarwydd ag ieithoedd rhaglennu yn ddymunol.

Dysgwch y sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i gyrraedd eich nodau a’ch darparu gyda’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnoch i lwyddo.
Mae’r cwrs yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i’ch helpu i ddysgu sut i ddeall egwyddorion dysgu peirianyddol, a sut i godio rhaglen AI syml yn llwyddiannus.
£99 neu am ddim os yn gymwys ar gyfer cyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod dros 19, mewn gwaith cyflogedig ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost