main logo

IOSH Rheoli Iechyd a Llesiant Galwedigaethol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16343
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod (6 awr) Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
12 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
12 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs un dydd i reolwyr a goruchwylwyr i reoli amrywiadau mewn iechyd pobl a chyflwyno dulliau iddynt i wella eu hiechyd a’u llesiant yn eu sefydliad.

• Beth ydy Iechyd Galwedigaethol
• Deall pam ei fod yn bwysig rheoli amrywiadau mewn iechyd pobl
• Dysgu beth i’w ystyried mewn asesiad anghenion iechyd
• Darganfod sut i adnabod gweithiwr ‘iach’
• Dysgu sut i helpu cyd-weithwyr ddod yn ôl i’r gwaith ar ôl salwch
• Meithrin sgiliau a thechnegau i wella iechyd a llesiant ledled eich sefydliad
• Pam ei fod yn gwneud synnwyr busnes da
Papur cwestiynau aml-fformat ar ddiwedd y cwrs ac yna prosiect asesu risg yn yr ystafell ddosbarth.
None.
Camau cyntaf mewn hyfforddiant Iechyd a Diogelwch. Gellir dilyn hyn gyda Thystysgrif mewn Iechyd a Llesiant neu Reoli’n Ddiogel NEBOSH os bydd yr ymgeiswyr yn symud ymlaen i swyddi goruchwylio neu reoli.
£95 y pen
Dim costau ychwanegol, mae’r pris yn cynnwys holl ddeunyddiau’r cwrs a’r arholiad.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?