Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99346
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnosGlannau Dyfrdwy – Dydd Mercher – 18:00-21:00 – 14/09/2022 hyd at 23/12/2022Iâl – Dydd Mawrth – 18:00-21:00 – 18/04/2023 hyd at 27/06/2023
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
18 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
27 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio dealltwriaeth gyffredinol o gysyniadau cyfrifiadura cwmwl, yn annibynnol ar rolau technegol penodol. Mae'n rhoi trosolwg manwl o gysyniadau cwmwl, gwasanaethau craidd AWS, diogelwch, pensaernïaeth, prisio, a chymorth.

Trosolwg o’r cwrs -

Cyflwyniad i’r Cwrs
● Nodau a throsolwg o’r cwrs
● Gwybodaeth am arholiad Ardystiad AWS
● Dogfennaeth AWS
Modiwl 1: Trosolwg o Gysyniadau Cwmwl
● Cyflwyniad I gyfrifiadura cwmwl
● Manteision y cwmwl
● Cyflwyniad I AWS
● Symud i’r Cwmwl AWS
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 2: Bilio ac Economeg Cwmwl
● Hanfodion prisio
● Cyfanswm cost perchnogaeth
● Gweithgaredd: Cyfrifiannell Misol Syml
● Astudiaeth achos Gogledd Delaware
● Sefydliadau AWS
● Rheoli costau a biliau AWS
● Dangosfyrddau bilio
● Modelau cymorth technegol
● Gweithgaredd: Cynllun Cymorth Helfa Ysglyfaethwyr
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 3: Trosolwg o Seilwaith Byd-eang AWS
● Seilwaith Byd-eang AWS
● Demo: Seilwaith Byd-eang
● Gwasanaethau a chategorïau gwasanaeth AWS
● Gweithgaredd: Clicio Drwy Consol Rheoli AWS
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 4: Diogelwch Cwmwl
● Model cyfrifoldeb ar y cyd AWS
● Gweithgaredd: Model cyfrifoldeb ar y cyd AWS
● Rheoli Hunaniaeth a Mynediad (IAM) AWS
● Demo: Consol IAM AWS
● Diogelu cyfrif AWS
● Lab: Cyflwyniad I IAM AWS
● Diogelu cyfrifon
● Diogelu data
● Gweithio I sicrhau cydymffurfiaeth
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 5: Rhwydweithio a Darparu Cynnwys
● Hanfodion rhwydweithio
● Cwmwl Preifat Rhithwir (VPC) Amazon
● Rhwydweithio VPC
● Gweithgaredd: Labelu’r diagram hwn
● Demo: Consol VPC Amazon
● Diogelwch VPC
● Gweithgaredd: Dylunio VPC
● Lab: Adeiladu VPC a Lansio Gweinydd Gwe
● Llwybr 53
● CloudFront
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 6: Cyfrifiadura
● Trosolwg o’r gwasanaethau cyfrifiadura
● Amazon EC2 rhan 1
● Amazon EC2 rhan 2
● Amazon EC2 rhan 3
● Demo: Amazon EC2
● Lab: Cyflwyniad I Amazon EC2
● Gweithgaredd: Amazon EC2 yn erbyn Gwasanaethau a Reolir
● Demo: Consol Amazon EC2
● Optimeiddio costau Amazon EC2
● Gwasanaethau cynhwysydd
● Cyflwyniad I AWS Lambda
● Gweithgaredd: AWS Lambda
● Cyflwyniad I AWS Elastic Beanstalk
● Gweithgaredd: AWS Elastic Beanstalk
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 7: Storio
● Storio Bloc Elastig (EBS) AWS
● Demo: Consol Storio Bloc Elastig Amazon
● Lab: Gweithio gydag EBS
● AWS S3
● Demo: Consol S3 AWS
● System Ffeilio Elastig (EFS) AWS
● Demo: Consol EFS AWS
● S3 Glacier AWS
● Demo: Consol Glacier S3 AWS
● Gweithgaredd: Dethol Technoleg Storio
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 8: Cronfeydd Data
● Cronfeydd Data Perthynol (RDS) Amazon
● Demo: Consol RDS Amazon
● Lab: Adeiladu Gweinydd Cronfa Ddata
● Amazon DynamoDB
● Demo: Amazon DynamoDB
● Amazon Redshift
● Amazon Aurora
● Gweithgaredd: Achos astudiaeth cronfa ddata
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 9: Pensaernïaeth Cwmwl
● Egwyddorion dylunio Fframwaith wedi'I Bensaernïoi'n Dda AWS
● Gweithgaredd: Egwyddorion dylunio Fframwaith wedi'I Bensaernïoi'n Dda AWS
● Rhagoriaeth weithredol
● Diogelwch
● Dibynadwyedd
● Effeithlonrwydd perfformiad
● Optimeiddio costau
● Dibynadwyedd ac argaeledd uchel
● Cynghorydd Cymeradwy AWS
● Gweithgaredd: Dehongli Argymhellion Cynghorydd Cymeradwy AWS
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth
Modiwl 10: Graddio a Monitro Awtomatig
● Cydbwyso Llwyth Elastig
● Gweithgaredd: Cydbwyso Llwyth Elastig
● Amazon CloudWatch
● Gweithgaredd: Amazon CloudWatch
● Graddio awtomatig Amazon EC2
● Lab: Graddio a Chydbwyso Llwyth eich Pensaernïaeth
● Gweithgaredd: Cwestiwn Arholiad Enghreifftiol
● Gwirio gwybodaeth

Gall cwblhau a phasio'r cwrs hwn helpu I'ch paratoi I sefyll arholiad Ardystiad Ymarferwyr Cwmwl AWS, (a sefir yn allanol I'r Cwrs hwn), os ydych yn dymuno gwneud hynny. Byddwch hefyd yn gymwys I gael taleb am 50% oddi ar gost yr arholiad.
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid. Defnyddir amrywiaeth o adnoddau dysgu, megis –

● Deunyddiau darlithoedd
● Gwiriadau gwybodaeth amlddewis ar-lein
● Ymarferion labordy
● Hyfforddiant digidol
● Cyflwyniadau fideo
● Arddangosiadau fideo
● Datrysiad enghreifftiol
Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â gwaith safonol cyfrifiadur a systemau meddalwedd safonol – fodd bynnag, mae profiad blaenorol neu gyfarwydd-deb â systemau TG a busnes cyffredinol yn ddymunol.

Dysgwch y sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i gyrraedd eich nodau a’ch darparu gyda’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnoch i lwyddo.
Mae’r cwrs yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i’ch helpu i ddysgu sut i ddeall egwyddorion cyfrifiadura cwmwl. Gall cwblhau a phasio’r cwrs hwn helpu i’ch paratoi i sefyll arholiad Ardystiad Ymarferwyr Cwmwl AWS, (a sefir yn allanol i’r cwrs hwn), os ydych yn dymuno gwneud hynny. Byddwch hefyd yn gymwys i gael taleb am 50% oddi ar gost yr arholiad.
£349 neu am ddim os yn gymwys I gael cyllid Cyfrif Dysgu Personol. I fod yn gymwys, rhaid I chi fod dros 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost