Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Canolfan Profi MOT

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99334
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cefnogi’r holl feini prawf angenrheidiol i gefnogi cynnal canolfan profion MOT a gydnabyddir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA).

Mae’n cwmpasu’r unedau isod:

Uned 301 Deall sut i reoli gofynion cyfreithiol a chydymffurfio canolfan profi cerbydau

Uned 302 Gwybod sut i ymdrin â phroblemau gwasanaethau cwsmer mewn canolfan profi cerbydau

Uned 303 Deall sut i ddatblygu a goruchwylio staff mewn canolfan profi cerbydau

Uned 304 Deall systemau ansawdd ac archwiliadau ansawdd canolfan profi cerbydau.
Profion ar-lein ar gyfrifiadur.
Bydd angen i chi fod dros 18 oed.
Rheoli canolfan cynnal profion MOT.
£500
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost