Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT – Beiciau Modur Dosbarth 1 a 2 City & Guilds

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99330
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 9am – 4pm 1 wythnos
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Eisiau bod yn brofwr MOT? Byddwch yn astudio’r unedau canlynol:

Arferion gwaith diogel yn y ganolfan brawf
Perthnasau gwaith yn y ganolfan brawf
Rheoli eich datblygiad proffesiynol eich hun fel Profwr MOT
Cynnal gwiriadau cyn y prawf ar gyfer prawf cyfnodol statudol addasrwydd i’r ffordd fawr
Cynnal prawf cyfnodol statudol addasrwydd i’r ffordd fawr

Mae'r Cwrs yn dilyn rhaglen astudio ddiweddaraf profwr MOT - DVSA ar gyfer dosbarthiadau o gerbydau: cerbydau modur 1 a 2

Bydd y sesiynau astudio yn gyfuniad o weithgareddau yn yr ystafell ddosbarth wedi’u dilyn gan hyfforddiant ymarferol.


Bydd yr asesiad terfynol un cynnwys
1. Profi ar-lein
2. Arsylwi prawf cerbyd
Arsylwi ymarferol a phrofi ar-lein ar gyfrifiadur.
Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster cerbydau modur lefel 3 cymeradwy, fel City & Guilds neu IMI Lefel 3, Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau, neu brentisiaeth lefel 3 Modurol gydnabyddedig.

I’r rhai nad oes ganddynt gymhwyster lefel 3 cydnabyddedig, mae rhaglenni astudio ychwanegol i gefnogi hyn. Gellir darparu canllawiau ar gyfer hyn.

Bydd angen I chi ddangos bod gennych o leiaf 4 blynedd o brofiad yn gweithio yn y diwydiant modurol, sy’n gorfod bod yn gysylltiedig â gweithgareddau ar gyfer profi MOT cerbydau.
Profi cerbydau o fewn y diwydiant modurol ar gyfer y dosbarthiadau o gerbydau a gymerir
£495
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost