Dyfarniad Lefel 6 ILM mewn Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16263
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Rhan Amser, Rhyddhau am y diwrnod – Mae 3 grŵp wedi’u cynllunio – Mae’r rhaglen yn cynnwys 6 sesiwn hyfforddi diwrnod llawn, ar y dyddiadau canlynol:Grŵp 1 – 23.9.22, 7.10.22, 14.10.22, 11.11.22, 25.11.22, 2.12.22.Grŵp 2 – 3/3/23, 10/3/23, 17/3/23, 31/03/23,21/04/23, 28/04/23. Grŵp 3 – 26/05/23, 02/06/23, 09/06/23, 23/06/23, 07/07/23, 21/07/23.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
26 May 2023
Dyddiad Gorffen
22 Sep 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Astudir dwy uned:

8316-602 Datblygu’r rheolwr gweithredol (CV6)

8316-604 Meddwl yn feirniadol a sgiliau ymchwil mewn rheoli (CV6)

Byddwn yn cynnal sesiwn Ymsefydlu ac yn trafod ‘Sgiliau Astudio’ ar ddechrau’r cwrs, i gynorthwyo ymgeiswyr i ymchwilio ac ysgrifennu aseiniadau yn effeithiol.
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau, ac nid oes canlyniad llwyddo neu fethu.Bydd cymorth ar gael i ymgeiswyr er mwyn sicrhau cyflawni’r cymhwyster yn llwyddiannus.
Mae cais Lefel 6 TNA ar gael os oes diddordeb gennych neu os hoffech ymholi.

Rhaid bod yn gweithio fel rheolwr canol uwch neu yn ddarpar uwch reolwr.

Cysylltwch â Jayne.francis-headon@cambria.ac.uk i drafod.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol i’r bobl ganlynol:

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu strwythur cynhwysfawr er mwyn datblygu sgiliau a chymwyseddau presennol uwch reolwyr gweithredol neu ddarpar uwch reolwyr. Gall fod o gymorth wrth iddynt weithio mewn meysydd galwedigaethol eang.
£695
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost