Gweithdy blodeuwriaeth cymunedol - Gweithdy Plentyn a Rhiant Sul y Mamau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16242
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Sesiwn brynhawn 12:30 – 15:00
Adran
Blodeuwriaeth
Dyddiad Dechrau
09 Mar 2024
Dyddiad Gorffen
09 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae ein gweithdai unigol wedi cael eu llunio i fod yn hygyrch i bobl â phob lefel o allu; gyda thema hwyliog i’r holl gymuned. Beth am ddod â ffrind gyda chi?
Bydd gweithdy Sul y Mamau yn gyfle perffaith i ddod gyda'ch plant a mwynhau sesiwn llawn hwyl yn gwneud anrheg flodau i'r rhiant arbennig hwnnw.

Mae’r gweithdy Plentyn a Rhiant Sul y Mamau yn cynnwys:
● gwneud eich trefniant o flodau mewn basged eich hunain

Ewch â’ch gwaith adref gyda chi!
Amherthnasol
Mae’n rhaid i’r rhiant / oedolyn cyfrifol fod yn 15 oed neu’n hŷn, a gyda diddordeb gwirioneddol mewn blodeuwriaeth.
Ar ôl i chi gwblhau’r gweithdy hwn, efallai byddwch yn dymuno symud ymlaen i wneud ein gweithdai eraill, neu gyrsiau i’r rhai sy’n gwella neu ddechrau.
£45 fesul oedolyn a phlentyn (blodau a deunyddiau yn gynwysedig yn y pris).
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost