main logo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Deall Iechyd Meddwl yn y Gweithle i Reolwyr (RQF)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16202
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs deuddydd (15 awr) 9.30am – 4.30pm. Am ddyddiadau’r cwrs, cysylltwch â Choleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk
Adran
Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
11 Mar 2024
Dyddiad Gorffen
12 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gwrs deuddydd i ddarparu'r egwyddorion sylfaenol i Reolwyr a Goruchwylwyr arwain, mentora a chefnogi gweithwyr i gymryd rhan ragweithiol yn eu cyflogaeth. I reoli amrywiadau yn iechyd pobl a’u darparu gyda'r offer i wella Iechyd a Llesiant yn eu sefydliad.

● Deall iechyd meddwl a llesiant yn y gweithle.
● Diffinio’r modd y mae afiechyd yn effeithio ar brofiad unigolion.
● Pam mae’n bwysig rheoli amrywiadau yn iechyd pobl
● Esbonio'r continwwm iechyd meddwl a sut i adnabod symptomau sy'n gysylltiedig â'r prif fathau o salwch meddwl a 'lles' gweithiwr
● Nodi ffyrdd i hunanreoli eu llesiant eu hunain
● Deall y resymeg foesol, ariannol a chyfreithlon dros gefnogi llesiant yn y gweithle
● Dysgu sut i helpu cydweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch
● Cael offer a dulliau i wella iechyd a llesiant ar draws eich sefydliad.
Asesir y cymhwyster hwn gan arholiad amlddewis, a fydd yn cael ei farcio gan Highfield.
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo i’w gyflwyno i ddysgwyr sy’n cael eu cyflogi yn y maes hwn gyda rhywfaint o brofiad rheoli neu oruchwylio, yn ogystal ag i ymgeiswyr sy’n symud i fyny i rolau Goruchwylio neu Reoli.
Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, fe allai dysgwyr ddymuno parhau â’u datblygiad drwy ymgymryd ag un o’r cymwysterau canlynol:

Cyflwyniad Lefel 2 Highfields i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

NEBOSH Gweithio gyda Llesiant
£110 y pen, yn cynnwys costau deunyddiau ac arholiad.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?