Dylunio a Datblygu Gwefannau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99299
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Iâl – Dydd Mawrth – 18:00-21:00 – 18/04/2023 tan 27/06/2023
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
18 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
27 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi erioed wedi bod eisiau creu gwefan eich hun? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylunio a datblygu gwefannau ond erioed wedi bod yn siŵr ble i ddechrau?

Dyma’r cwrs i CHI!

Gellir cyflwyno gwybodaeth am ddiddordebau arbenigol drwy wefan neu ei ddefnyddio i ddatrys anghenion busnes cyfredol ar gyfer unrhyw gwmni. Yn wir, mae’n anodd dychmygu bod busnesau nad oes ganddo bresenoldeb ar y we yn bodoli. Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod sut mae gwefannau yn cael eu creu? Hoffech chi ddysgu sut i greu gwefan am eich diddordebau personol?


Os felly, dyma’r cwrs i chi!

Mae’r cwrs Dylunio a Datblygu Gwefannau yn eich arwain trwy hanfodion HTML (Iaith Farcio Hyperdestun - yr iaith a ddefnyddir i greu gwefannau) gan ddefnyddio rhaglen Microsoft Expression Web. Rhaglen am ddim yw hon. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r meddalwedd ar y cwrs yn ogystal â dysgu sut i lawrlwytho’r meddalwedd gartref er mwyn i chi allu parhau i weithio ar yr ymarferion a pharhau i adeiladu ar eich syniadau am eich gwefan. Bydd e-lyfrau sy’n dangos i chi sut i ddefnyddio’r meddalwedd hefyd ar gael.

Yn ogystal â dangos i chi sut i ddefnyddio’r rhaglen Microsoft Expression Web byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio Adobe Dreamweaver. Rhaglen safon y diwydiant yw hon a gaiff ei defnyddio gan ddylunwyr proffesiynol i greu gwefannau. Mae Adobe Dreamweaver yn feddalwedd trwyddedig sy’n rhaid talu amdani ond bydd cyfle i chi ddefnyddio’r rhaglen yn y coleg yn ystod y cwrs.

Mae’r cwrs hwn yn anelu i ddangos hanfodion dylunio a datblygu gwefannau i chi gan ddefnyddio cymysgedd o HTML, CSS (Dalennau Diwyg Rhaeadrol) ac egwyddorion dylunio gwefan.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch oni bai am fod yn gyfarwydd â gweithrediadau sylfaenol cyfrifiadur - byddwch chi’n dysgu’r sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i greu gwefan. Byddai’n ddefnyddiol cael set o glustffonau gyda chi ar gyfer ambell ran o’r cwrs.
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu sut i greu gwefan llwyddiannus.
£99 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost