Hanfodion TG Cisco f8.0

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99295
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Iâl – dydd Mercher – 18:00-21:00 – 16 wythnos
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
08 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
14 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys hanfodion caledwedd a meddalwedd cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol. Hefyd mae’n cynnwys cysyniadau uwch fel diogelwch, rhwydweithio, a chyfrifoldebau gweithiwr proffesiynol TG.

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn gallu disgrifio cydrannau mewnol cyfrifiadur, cydosod system cyfrifiadur, gosod systemau gweithredu, a datrys eu problemau gan ddefnyddio offer meddalwedd a diagnosteg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs Hanfodion TG f8.0, bydd myfyrwyr yn gallu cyflawni’r tasgau canlynol:

● Dewis y cydrannau cyfrifiadur priodol i’w hadeiladu, eu hatgyweirio neu wella cyfrifiaduron personol.
● Gosod a chyflunio cydrannau I adeiladu, atgyweirio neu wella cyfrifiaduron personol.
● Datrys problemau ar gyfrifiaduron personol.
● Egluro sut mae cyfrifiaduron yn cyfathrebu ar rwydwaith.
● Cyflunio dyfeisiau I gyfathrebu ar rwydwaith.
● Egluro sut I ddatrys problemau ar liniadur a dyfeisiau symudol eraill.
● Gosod argraffydd I fodloni gofynion.
● Disgrifio cyfrifiadura rhithwir a chwmwl.
● Gosod systemau gweithredu Windows.
● Cyflawni gwaith rheoli a chynnal a chadw systemau gweithredu Windows.
● Egluro sut I ffurfweddu, diogelu a datrys problemau systemau MacOS a Linux.
● Gweithredu diogelwch lletya, data a rhwydwaith sylfaenol.
● Egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau’r Gweithwyr Proffesiynol TG.
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid, a thrwy arholiad.
Cyn mynd ar y cwrs hwn, rhaid i fyfyrwyr gael dealltwriaeth o rwydweithiau cyfrifiaduron a gallu defnyddio cyfrifiadur yn fedrus. Mae’r cwrs hwn yn rhoi pwynt mynediad priodol i yrfa mewn technoleg yn y dyfodol ac yn ymgymryd â phrofiad ymarferol neu hyfforddiant ond nid yw’n ymgymryd â phrofiad yn y gwaith.
Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n chwilio am waith fel Technegydd TGCh, Technegydd Bwrdd Gwaith neu Dechnegydd Rhwydwaith.
£149 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid I chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost