Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16194
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs deuddydd (15 awr) 9.30am tan 4.30pm – 12 awr o ddysgu dan arweiniad a 3 awr o ddysgu hunangyfeiriedig.
Adran
Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
12 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
13 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Learners undertaking this qualification will develop their underpinning knowledge and understanding in relation to mental health, mental ill health and wellbeing:
• Cyflwyniad i iechyd meddwl, salwch meddwl a llesiant
• Deall iechyd meddwl a llesiant
• Deall sut mae salwch meddwl yn effeithio ar brofiad unigolion
• Deall y continwwm iechyd meddwl
• Deall ffyrdd o hunanreoli eich llesiant eich hun
• Cyflwyniad i gymorth cyntaf iechyd meddwl
• Deall egwyddorion cymorth cyntaf iechyd meddwl
• Gwybod sut i adnabod salwch meddwl yn eich hunain ac mewn eraill
• Deall sut i gefnogi llesiant meddwl yn y gweithle
• Deall sut i hyrwyddo diwylliant llesiant meddwl yn y gweithle.
• Deall pwysigrwydd gwydnwch a diogelu’ch hun i swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl
Asesir y cymhwyster hwn gan arholiad amlddewis, a fydd yn cael ei farcio gan Highfield.
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo i’w gyflwyno i ddysgwyr sy’n cael eu cyflogi yn y maes hwn gyda rhywfaint o brofiad rheoli neu oruchwylio.

Ymgeiswyr sy’n symud i fyny i rolau Goruchwylio neu Reoli.

Unrhyw un sy’n ddi-waith neu’n paratoi i ddechrau gweithio sy’n awyddus i ddefnyddio’r sgiliau o fewn y gweithle neu er budd personol.
Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, fe allai dysgwyr ddymuno parhau â’u datblygiad drwy ymgymryd ag un o’r cymwysterau canlynol:

Lefel 3 Highfield
Diploma mewn Cymorth Gofal Iechyd (RQF) •
Diploma Lefel 2 Highfield mewn Arwain Tîm (RQF) •
Diploma Lefel 3 Highfield mewn Rheoli (RQF)
Lefel 3 Highfield Deall Iechyd Meddwl ar gyfer Rheolwyr
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru
£110 y pen, yn cynnwys costau deunyddiau ac arholiad.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost