Cyflwyniad i Microsoft Publisher

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99293
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, 6 awr – 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
10 May 2023
Dyddiad Gorffen
10 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno'r dysgwr i Microsoft Publisher, a darparu sylfaen drylwyr yn ymarferoldeb sylfaenol Cyhoeddi Bwrdd Gwaith. Bydd y dysgwr yn dysgu sgiliau a thechnegau angenrheidiol i greu taflenni, posteri, a deunydd arall mewn dull proffesiynol.
Mae’r cwrs yn cynnwys:
● Cynllun sylfaenol ac ymarferoldeb Microsoft Publisher
● Creu gwaith Publisher
● Gweithio gyda thudalennau
● Ychwanegu/mewnosod testun
● Defnyddio Blychau Testun
● Defnyddio Prif Dudalennau
● Defnyddio Canfod a Disodli
● Gwirio sillafu
● Fformatio gwaith Publisher
● Creu priflythrennau bach (drop cap)
● Defnyddio cynlluniau
● Mewnosod symbolau
● Gweithio gyda lluniau
● Defnyddio tablau
● Gweithio gyda graffeg
● Defnyddio WordArt
● Gwirio/gwirio’r gwaith ar Publisher
● Arbed
● Argraffu
● Anfon newyddlen dros e-bost (Yn ddibynnol ar amser)
● Creu gwefan (Yn ddibynnol ar amser)
Cymorth a thasgau parhaus gan diwtor.
Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn oni bai am fod yn gyfarwydd â chyfrifiadur, ond rydym yn argymell i chi fod yn gyfarwydd â Microsoft Word.
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio Publisher ar lefel rhagarweiniol.
£59 neu am ddim os ydych yn gymwys ar gyfer cyllid Cyfrif Dysgu Personol. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu yn weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost