Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99292
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, 6 awr – 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
14 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
14 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Eich gwefan yn aml iawn yw eich man cyswllt cyntaf â’ch cynulleidfa, a gall gwefan wael arwain at lai o bobl yn ymweld â’ch gwefan.

Os ydych am gael gwybod hanfodion sut i ddechrau cynllunio eich gwefan eich hun a'ch bod yn awyddus i feithrin y sgiliau i'w rheoli eich hun, dyma'r cwrs i chi.

Erbyn diwedd y cwrs byr hwn byddwch yn deall:
● Pwysigrwydd cael gwefan
● Y costau (Efallai na fydd cost o gwbl i ddechrau!)
● Sut i greu gwefan
● Materion hawlfraint a meddwl moesegol allai effeithio ar eich gwefan
● HTML sylfaenol
Tasgau a chymorth parhaus gan diwtoriaid
Bod yn gyfarwydd ag ymarferoldeb sylfaenol cyfrifiadur a sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd
Bydd y cwrs yn eich darparu gyda’r sgiliau sydd eu hangen i greu gwefan syml
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost