Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99290
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs undydd – 6 awr – 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
19 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
19 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Photoshop Creative Cloud yw technoleg safonol y diwydiant ac mae miliynau o arlunwyr, ffotograffwyr, a dylunwyr yn ei defnyddio er mwyn gwireddu eu syniadau.

Yn ystod y cwrs 6 awr byddwn yn dangos y canlynol i chi drwy ddefnyddio PC:

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud - Cwrs 6 Awr
● Creu strwythurau cyfeiriadur addas (cadw ffeiliau)
● Creu canfas newydd (delwedd) - h.y. logo, baneri gwe
● Cadw i’r ffeil Photoshop greiddiol (.psd, .eps)
● Cyflwyniad i greu haenau
● Defnyddio’r offer (blwch offer), opsiynau offer a dewislenni paneli:
o Ychwanegu lliw cefndir (casglwr lliw), testun, fformatio, gollyngwr llygad, clonio, asio (troshaen), cropio
● Adolygu hawlfraint - (e.e. trwydded gyhoeddus GNU (GPL))
● Lleoli a llwytho ffeiliau i Photoshop (graffeg fector)
● Defnyddio haenau er mwyn ychwanegu graffeg ffeil allanol
● Defnyddio Hidlwyr
● Mygydu Haenau
● Dulliau Haenau (FX)
● Creu logo/taflen farchnata
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu’r pwnc.
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost