Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99288
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, 6 awr – 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
08 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
08 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Erbyn hyn mae gan y defnydd o gyfryngau cymdeithasol gyrhaeddiad mor enfawr nes bod marchnata digidol yn ceisio manteisio arno, gan anelu at gysylltu ac ymgysylltu â darpar gwsmeriaid mewn ffordd bersonol trwy ystod o sianeli cyfryngau.

Mae marchnata digidol yn rhan annatod o strategaeth farchnata gyffredinol ac mae’n cynnwys defnyddio cyfryngau digidol a chymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth a hysbysebu cynnyrch neu wasanaeth.

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r cysyniadau angenrheidiol sydd ynghlwm â’r broses hon ac yn eich galluogi i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol mewn ffordd ddylanwadol.

Fel rhan o’r cwrs hwn bydd disgwyl i chi greu ac adolygu llwyfannau marchnata e-bost a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol amrywiol er mwyn datblygu eich sgiliau, dysgu sut i adeiladu proffiliau perthnasol ac ystyried sut a pham y dylai datblygu cynnwys er mwyn bodloni anghenion cynulleidfaoedd gwahanol.

Cynnwys y Cwrs
● Cynllunio - adolygu strategaeth Busnes, Marchnata a'r Cyfryngau Digidol
● Ymchwilio i lwyfannau/technolegau cyfathrebu digidol
● Datblygu presenoldeb ar y Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn ehangu eich cyfleoedd busnes
● Datblygu Cynnwys Digidol - Testun, graffeg a CTA fel rhan o ymgyrchoedd wedi’u targedu
● Datblygu eich gwefan (os yn berthnasol) a datblygu cysylltiadau eich gwefan gyda’r cyfryngau cymdeithasol a’r cysylltiadau yr ydych yn eu cael ganddynt
● Optimeiddio gwefan (SEA) (os yn berthnasol)
Tasgau a chymorth parhaus gan diwtoriaid
Bod yn gyfarwydd ag ymarferoldeb sylfaenol cyfrifiadur a sut i ddefnyddio’r we.
Bydd y cwrs hwn yn helpu i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli’r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol.
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost