Hanfodion GDPR

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99287
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, 3 awr – 9:00-12:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
15 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
15 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cwrs hwn ei gynllunio i’ch darparu chi gyda’r wybodaeth angenrheidiol sydd ei hangen arnoch am GDPR - Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Byddwch yn dysgu am hanfodion GDPR, a sut i sicrhau eich bod chi a’ch sefydliad yn dilyn GDPR.

Dyma saith egwyddor allweddol GDPR -
● Cyfreithlondeb, tegwch a thryloywder
● Cyfyngiadau pwrpas
● Lleihau data
● Cywirdeb
● Cyfyngiadau storio
● Gonestrwydd a chyfrinachedd (diogelwch)
● Atebolrwydd
Ar y cwrs hwn byddwch yn archwilio pob un o’r rhain a beth maent yn ei olygu i chi.
Tasgau a chymorth parhaus gan diwtoriaid
Bod yn gyfarwydd ag ymarferoldeb sylfaenol cyfrifiadur a sut i ddefnyddio’r we
Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall GDPR a beth mae’n ei olygu i chi a’ch sefydliad.
£29 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost