Excel Ychwanegol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99277
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 6 awr – 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
08 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
08 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cyrsiau hyn eu cynllunio i ddatblygu sgiliau'r dysgwr gyda meddalwedd taenlen a rhoi'r technegau angenrheidiol iddynt i gynhyrchu taenlenni proffesiynol.

Excel Ychwanegol - cwrs 6 awr

● Enwau/amrediadau wedi’u henwi
● Defnyddio enwau mewn fformiwlâu
● Defnyddio ‘Go To’ gydag enwau
● Dangos fformiwlâu
● Cyfeirio perthynol
● Cyfeirio absoliwt
● Ffwythiant IF
● Addasu fformatau rhif
● Creu a defnyddio siartiau
● Symud siartiau rhwng tudalennau gwaith
● Mathau o siartiau a fformatio
● Copïo, symud a newid maint siartiau
● Dewisiadau siartiau
● Argraffu siartiau
● Cysylltu rhwng llyfrau gwaith
● Cysylltu â dogfen Word
● Is-gyfanswm
Tasgau a chymorth parhaus gan diwtoriaid.
Bod yn gyfarwydd ag ymarferoldeb sylfaenol Excel, neu fod wedi cwblhau’r cwrs Hanfodion Excel
Bydd y cwrs hwn yn helpu i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio Excel ar lefel ganolradd.
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost