Hanfodion Access

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99275
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Cwrs undydd – 6 awr9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
04 May 2023
Dyddiad Gorffen
04 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer cyflwyno’r dysgwr i Microsoft Access, ac i roi sylfaen drylwyr yn ymarferoldeb sylfaenol y feddalwedd. Bydd dysgwyr yn dysgu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i greu Cronfa Ddata Access sy’n gweithio.

Mae'r meysydd sy'n cael sylw ar y cwrs yn cynnwys -

● Esbonio cronfeydd data
● Creu cronfa ddata
● Creu a gweithio gyda Thablau
● Defnyddio a deall Meysydd, Cofnodion a Mathau o Ddata
● Perthynas ac Integredd Cyfeiriadol
● Creu a gweithio gydag Ymholiadau
● Creu a gweithio gyda Ffurflenni
● Creu a gweithio gydag Adroddiadau
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu’r pwnc.
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost