Hanfodion PowerPoint

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99271
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Cwrs undydd – 6 awr9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
16 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
16 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Microsoft PowerPoint yn dechnoleg o safon y diwydiant y mae miliynau o bobl yn ei defnyddio bob dydd i gyflwyno syniadau a gwybodaeth.

Yn ystod y cwrs 6 awr byddwn yn dangos y canlynol i chi drwy ddefnyddio PC:

● Creu cynnwys awtomatig
● Mynd drwy gyflwyniad
● Creu cyflwyniad
● Gweithio gyda sleidiau
● Gosodiad sleidiau
● Fformatio sleidiau
● Ychwanegu nodiadau
● Cyflwyniad i ychwanegu cefndir sleid a’i newid
● Gweithio gyda Siartiau Cyfundrefnol
● Gweithio gyda Thablau
● Gweithio gyda Siartiau
● Defnyddio cynllunio a dylunio sleidiau
● Templedi
● Penynnau a Throedynnau
● Gweithio gyda graffeg
● Cyflwyniad i Slide Master
● Trawsnewidiadau Sleidiau Sylfaenol
● Animeiddiadau Sylfaenol wedi eu haddasu
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu’r pwnc.
£59 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost