Dyfarniad mewn defnyddio Sglodiwr Coed

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16167
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
09 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
09 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yma yn datblygu dealltwriaeth ymgeiswyr o reoliadau, ac arferion gorau diwydiant. Mae hefyd yn darparu sgiliau ar gyfer gwaith cynnal a chadw, gwiriadau cyn- gweithio, a gweithredu diogel.

Pynciau Dan Sylw:
• Peryglon a risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio Sglodiwr Pren
• Gwaith Cynnal a Chadw Sglodiwr Pren
• Gosodiadau ac addasiadau Sglodiwr Pren
• Defnydd ymarferol o Sglodiwr Pren
Asesiad LANTRA ITA ar ôl cwblhau’r cwrs
Dim
Unedau LANTRA perthnasol ychwanegol
Am ddyddiadau’r cwrs, cysylltwch â Choleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk

£255
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost