Gweithio gyda Llesiant NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16161
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 1 diwrnod o 9:30am tan 4:30pm
Adran
Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
21 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
21 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Yn seiliedig ar ymchwil ac arfer orau, mae Gweithio gyda Llesiant yn darparu ymagwedd holistig sy’n berthnasol i unrhyw sector, unrhyw le yn y byd. Mae’n cynnwys: - beth yw ‘llesiant’ a pham ei fod yn bwysig, y ffactorau gwahanol a allai ddylanwadu’n gadarnhaol neu’n negyddol ar lesiant, manteision cyflawni llesiant gweithwyr da, mentrau ymarferol a allai wella llesiant a sut i fesur effeithlonrwydd mentrau llesiant.

Mae’r cymhwyster yn cyflwyno’r cysyniad o ‘goeden lesiant’ NEBOSH sy’n ystyried chwe maes llesiant allweddol - Rhyngweithio, Ymarfer Corff, Ymwybyddiaeth Ofalgar, Maeth, Caredigrwydd a Dysgu. Trwy gymryd rhan, byddwch yn ennill y wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen i ddylanwadu’n gadarnhaol ar lesiant yn eich gweithle.

Trwy gydol y cymhwyster mae dysgwyr yn nodi mentrau a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu gweithle.
Mae’r asesiad yn gwirio’ch dealltwriaeth a’ch gallu i gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu i’ch gweithle. Yn gyntaf, byddwch yn adolygu’r cryfderau a’r gwendidau o ran pob maes llesiant yn eich gweithle. Yna byddwch yn llunio cynllun ymyrraeth llesiant ar gyfer eich gweithle, gan esbonio sut bydd ei effeithiolrwydd yn cael ei werthuso.
Mae unrhyw un sydd mewn cyflogaeth neu swydd reoli/goruchwylio yn gymwys i wneud cais.
Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, efallai y bydd dysgwyr am barhau â’u datblygiad trwy ymgymryd ag un o’r cymwysterau canlynol:

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad I Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad I Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl
Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Deall Iechyd Meddwl I Reolwyr
Diploma Lefel 3 Highfield mewn Cymorth Gofal Iechyd (RQF)
Diploma Lefel 2 Highfield mewn Arwain Tîm (RQF)
Diploma Lefel 3 Highfield mewn Rheoli (RQF)
£180 y pen, gan gynnwys costau arholiad a deunyddiau.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost